Najświeższe publikacje

Stres – największy wróg zdrowia

Dla współczesnego człowieka, uwikłanego w pośpiech wykonywania rutynowych czynności, zarówno w ramach zajęć prywatnych, jak i zawodowych, stres jest nieodłącznym elementem codzienności. Choć w małych dawkach działa na ludzki umysł i ciało mobilizująco, jako inspiracja do podjęcia konkretnego działania, jako czynnik oddziałujący w sposób przewlekły może stać się przyczyną znaczącego pogorszenia nie tylko psychicznego samopoczucia, ale całościowej kondycji organizmu. Lekarze od dłuższego czasu zwracają uwagę na to, że zdrowie psychiczne ma ogromny wpływ na zdrowie fizyczne, wręcz uzależniają jedno od drugiego, opisując je jako swoisty system naczyń połączonych. Przedstawiciele rozlicznych specjalizacji medycznych wskazują wśród skutków długotrwałego oddziaływania stresu wiele objawów somatycznych, na przykład dermatologicznych. Długotrwałe życie w psychicznym napięciu prowadzi jednak przede wszystkim do obniżenia odporności oraz pojawienia się chorób z zakresu autoagresji, to znaczy wymierzonych przeciwko samemu organizmowi.